|
خانه » دانش » درس آموخته ها

درس آموخته ها

  1. مدیریت استراتژیک و مبانی و اصول آن در بنگاه مادر:   از اینجا دانلود کنید
  2. موارد استخراج شده از قانون تجارت در خصوص وظایف هیئت مدیره در شرکت های سهامی:   از اینجا دانلود کنید