|
خانه » آمار تولیدات

آمار تولیدات

تاریخ: ۹۵/۰۹/۲۹

گزارش تولید محصولات فولادی هلدینگ کاوه پارس روز ماه سال
تولید آهن اسفنجی (تن) ۴,۱۳۴ ۱۰۸,۳۹۳ ۷۱۷,۸۷۷
تولید شمش (تن) ۱,۶۴۷ ۶۸,۹۳۶ ۴۱۷,۵۵۶

 

گزارش هفته چهارم آذر ماه ۱۳۹۵

گزارش تولید محصولات سیمانی هلدینگ کاوه پارس  هفته ماه سال
کلینکر (تن) ۹۵,۴۹۷ ۳۴۲,۶۸۳ ۴,۷۱۶,۱۰۳
سیمان (تن) ۱۲۳,۸۱۶ ۳۹۸,۴۷۶ ۴,۸۳۸,۰۶۱