|
خانه » هیات مدیره

هیات مدیره

 

نام نام خانوادگی عضویت سمت
یحیی آل اسحاق موظف رئیس هیئت مدیره
سید محمد اتابک موظف مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره
محمد رضا بیگدلی غیر موظف عضو هیات مدیره

 

۱۰۰ درصد سهام متعلق به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی می باشد.