|
خانه » خانه » بازدید رییس هیات مدیره و مدیرعامل هلدینگ کاوه پارس از نمایشگاه متافو ۹۷

بازدید رییس هیات مدیره و مدیرعامل هلدینگ کاوه پارس از نمایشگاه متافو ۹۷

به گزارش روابط عمومی هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس ریاست هیات مدیره دکتر آل اسحاق و مدیرعامل مهندس اتابک از نمایشگاه ایران متافو  ۹۷ بازدید نمودند.