|
خانه » اخبار » بازدید مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس از هفتمین نمایشگاه بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران

بازدید مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس از هفتمین نمایشگاه بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران

به گزارش روابط عمومی هلدینگ کاوه پارس سیدمحمد اتابک مدیرعامل هلدینگ روز چهارشنبه مورخ  ۱۸ مهر ضمن حضور در هفتمین نمایشگاه بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران از غرفه هلدینگ کاوه پارس و دیگر شرکت های حاضر در نمایشگاه بازدید نمودند.