|
خانه » خانه » داریانی مدیر عامل سیمان تهران شد

داریانی مدیر عامل سیمان تهران شد

طی حکمی از سوی سید محمد اتابک، مدیر عامل شرکت سیمان تهران منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی هلدینگ کاوه پارس، سید محمد اتابک طی حکمی محمد علی عفتی داریانی را به عنوان مدیر عامل شرکت سیمان تهران منصوب کرد.
بر اساس این گزارش اکبر مجید پور مدیر عامل سابق شرکت سیمان تهران نیز طی حکمی از سوی مدیر عامل هلینگ کاوه پارس به عنوان مشاور مدیر عامل هلدینگ منصوب شد.

 

پ