|
خانه » اخبار » چهارمین روز حضور شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس در نمایشگاه ایران متافو

چهارمین روز حضور شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس در نمایشگاه ایران متافو

در آخرین روز برگزاری نمایشگاه بیت اللمللی ایران متافو صورت گرفت؛

بازدید مهندس اتابک از نمایشگاه ایران متافو ۹۵

مهندس سید محمد اتابک، مدیر عامل شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس در آخرین روز برگزاری نمایشگاه ایران متافو از این نمایشگاه بازدید به عمل آورد.

مهندس اتابک، در این بازدید به همراه تعدادی از اعضای هیات مدیره شرکتهای زیرمجموعه در غرفه شرکت کاوه پارس عملکرد شرکتهای تابع در این نمایشگاه را نیز مورد بررسی و تقدیر قرار داد.

در نمایشگاه ایران متافو ۱۳۹۵ با شرکتهای دنیلی ایتالیا، آلومینیوم المهدی و هرمزال، ایرالکو و شرکتهای تامین کننده مواد اولیه و تجهیزات نشستهای تخصصی برگزار گردید و در حین نمایشگاه نیز مهندس خلیفه دبیر انجمن فولاد کشور از غرفه کاوه پارس بازدید و به بحث وتبادل نظر پرداختند.

 

ABRI1994ABRI1926ABRI1856ABRI1883ABRI1955ABRI2121ABRI2179ABRI2155ABRI2182